Výcvik

„Základem úspěšného používání loveckého psa v myslivosti není jen jeho chovatelské prošlechtění, ale především cílevědomý výcvik. Sebelepší původ, sebelepší nadání ani sebečastější výcviková zralost a fyzická připravenost psa samy o sobě nestačí, aby lovecký pes plnil řádně všechny úkoly, které od něho jako loveckého psa žádáme a žádat musíme, jestliže pro tyto úkoly nebyl vhodným způsobem připraven.“ – Jan Báča

Výcviku pejsků se věnujeme individuálně, většinou je pejsek u nás ubytován na dobu nutnou k výcviku a předvedení na zkouškách. Snažíme se aby byl pes vychováván nejen jako pomocník v myslivosti ale i jako společník svému pánovi.